Cuntinuar cun s’annunziar

Ti pos adina puspè actualisar/midar tia occurrenza.

Cuntinuar senza s’annunziar

Ti na pos pli tard betg pli midar tia occurrenza.